ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก
  • slider-image

ข่าวแม็คเอ็ดดูกา

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรครูปฐมวัย

หลักสูตรครูประถมศึกษา

หลักสูตรครูมัธยมศึกษา

ปฏิทินอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร หลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่ง
8 ต.ค. 2563 - 9 ต.ค. 2563
การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : อาจารย์ศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา
สถานที่ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลักสูตรครูปฐมวัย 150/รุ่น 59 สำรองที่นั่ง
31 ต.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2563
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

วิทยากร : อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ
สถานที่ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น 90 59 สำรองที่นั่ง

ความรู้ทั่วไป