ประกาศปฏิทินสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

images

ประกาศปฏิทินสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศปฏิทินการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT  และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT  และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ประจำปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. ดังนี้ 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

1 - 15 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

1 - 16 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 1 - 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 8 มกราคม 2562 

จัดการทดสอบ

23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2562

 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

11 - 25 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

11 - 26 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 11 - 27 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 11 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 18 มกราคม 2562

จัดการทดสอบ

16 - 17 มีนาคม 2562

ประกาศผลสอบ

5  เมษายน  2562

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)