ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม

มกราคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

มีนาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

เมษายน 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

พฤษภาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

มิถุนายน 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

กรกฎาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

สิงหาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร
4 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร :
หลักสูตร :
สถานที่ : โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล
120/รุ่น 4,000 สำรองที่นั่ง
18 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร :
หลักสูตร :
สถานที่ : โรงแรมหาาษนันท์ จ.พิษณุโลก
120/รุ่น 4,000 สำรองที่นั่ง

กันยายน 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

ตุลาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร

พฤศจิกายน 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร
8 พ.ย. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 150/รุ่น 3,700 สำรองที่นั่ง

ธันวาคม 2561

วันที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่งหลักสูตร