การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ จ.ยะลา

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก