ประกาศผลสอบนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงทุนการศึกษาระดับภูมิภาค(โดยไม่เรียงลำดับคะแนน)

images

ภาคเหนือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1Iy3BPN_46zd4IJVD_H-tah6za6wr9s3D

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก https://drive.google.com/open?id=1bvSJRMbnyabLLhYd6cwP-gZ5meAKM4Ka

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1IgjeS11VT0SYoXUaNfZcNQu53aJokaMd

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1fchDY-b4_HLskctHt5ehwpheAAoatQBc

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก https://drive.google.com/open?id=1STOGMtq1kWfujgOGvAibqH1zBT3ObMxz

 

ภาคกลาง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=16YDuMRqrjwvhEb48Hh6W5pAS9jAbDQnN

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก https://drive.google.com/open?id=1hua29cs3GL4Ew8XAwejmQ8Jtb5z1-M5t

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1IW2KZlSN_sWks4Mq6gE-ZxPkxlhhgBO1

 

กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1VlSpe60BQfsn174ZjR_ji62gFpJ-P5oO

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก https://drive.google.com/open?id=1mi46gc4nF6Ie5GY4ZiLPSZCHXCvlMsx4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/file/d/1s8hMNp--j8KrpodNfL9o2f4_Vhj5d2Vb/view?usp=sharing

 

ภาคใต้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิก https://drive.google.com/open?id=1AqYoZAZMtEZxnDSBorcOaeStSainMUN1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก https://drive.google.com/open?id=1HhVa04DAfpgS4-yInWPQU_A7Hc9ea9Ze