การสมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

images

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 คลิก  https://drive.google.com/file/d/1aGlc4qgU3diEbxVQfUP1QW2-tYVv6SYs/view?usp=sharing

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

 คลิกhttps://drive.google.com/open?id=1zoehs6grcVYpKuB2SnyiwfnLluSFdckt

 

ดาวน์โหลดเอกสารสนามสอบ

 คลิก   (ตรวจสอบได้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

 

ตรวจสอบรายชื่อเลขประจำตัวสอบ

 คลิก ( ตรวจสอบได้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)