โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

images

เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดสอบพรีโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 

https://drive.google.com/open?id=1p8MdLD7phpJukqJWQ4noagTEl-2pxli6

 

เอกสารใบสมัครสอบพรีโอเน็ต  ปีการศึกษา 2561 

https://drive.google.com/open?id=1dnK1ixjf3VraOIAaXUkpPnX9b7WkiHb7

 

คู่มือจัดสอบพรีโอเน็ต ปีการศึกษา 2561

     ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1PgSSMVT3ObPnRF7oGk8XRI0SHQa99k8Q

 

ตารางสอบพรีโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2561

     ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1TXFyHK0mL9qgLDzLPghUdhqnkL4TzI1D

 

ตรวจสอบนักเรียนที่เข้าสอบ Pre ONET 2561 

1. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1qcudGXCe2aQRxjSeEMO5kan2DwyYIICG

     

     ระดับชั้น ม.3

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1XBYVqxYqLRGIZqmPo580Q9p5zPfsiVXe

 

     ระดับชั้น ม.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1p6yp0E_sBgyWAmhGkNbbijUCHoo3qWy4

 

2. โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1wiQpJ99ieGr7CUSrdyStU03nyrVF90-5

 

3. โรงเรียนอนุบาสาธิต มอ.ปัตตานี

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=11vbKzVkh9WnV5h-4FDM-nAwiFDkmMPoA

 

4. โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1qQ4OlLAQpQscT4sVTnIeq1-e2pkuDjxR

 

5. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=15XlspiGAT6DtOp7hvCwDZReoT0UNY2AI

    ระดับชั้น ม.3

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1VRDujPeg7rnDenkalb6GrCMZcQkgez7r

        

6. โรงเรียนบ้านท่านางพรหม

    ระดับชั้น ป.6

   ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1qIQRn4PZbBd0lZZPlg3QEct9VMA3saYU

 

7. โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

    ระดับชั้น ป.6

   ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1ji43_YNfprTX3RPfPYk8-8Y1is3OhsQH

 

8. โรงเรียนบุญยลาภนฤมิตร

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1aPRD9wiZE7br7qEmSK7UZhbSftfrxHkM

     ระดับชั้น ม.3

    ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1tSQUXi13hab-i-gucyxqAGU0ow9cYyeA

 

9. โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1IbWJwVUWgvLnymnn2EjelKB0dS3CZt0J

    

10. โรงเรียนภารตวิทยาลัย

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1jWC__Sh7S2SaYUkVCMwmN1ibo8U-O7n4

    

11. โรงเรียนสัจจพิทยา

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1qZhzrBMW9VqzpAwMXyEKJeD_gmQzsiUG

    

 

12.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1k3fV9aZP9UCo9ZRlRQbns4L0RV3mTsg8

 

13.โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1CAh3HY8EorIYLjX5FEtk50yOw4WNH_9I

 

14.โรงเรียนอามานะศักดิ์

    ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1rA1E2D7aBhIHwRDJ1FfVU9PnHjjmKk1X

    ระดับชั้น ม.3

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=13oImUhC6O3yLvyQFgvB3u9R1b7mkZmRS

    

15.โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1KwtRMq7PcQhY8LSSIJ4J9no-_VACA1Qz

 

16.โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร

     ระดับชั้น ป.6

    ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1A_Cl0nqIYve5q7Ypor8jobZrQ6YTmNOv

 

17.โรงเรียนพลวิทยา

      ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1_1YNxG7XDD2jJHGaMPDJ5OAEaVrEgW0Y

 

18.โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

      ระดับชั้น ป.6

      ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1su6t2eMBLPdvz4Ebat3f-XBsL2eAeSfs

 

19.โรงเรียนกวดวิชาสถาบันแม็ค สาขาฝาง

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1tMH5BkKfmFsFEHjc9gOnOxGtCFK6u4hI

 

20.โรงเรียนอนุบาลลำปาง

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1FUxLsMEiIyOiKPmzvyE5c5cv-e__coSs

 

21.โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     ระดับชั้น ม.3

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1QerrSg7WVHYG-dPs1QsyrObmt8rphMFH

     ระดับชั้น ม.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1wq5XZ-4n5SFkK9BE3a5D0uFBjvwlPpu-

 

22.โรงเรียนสากลศึกษา บางแค

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1DbyJhbSx1Dk97MYv4SrvFAbvOjwvqa6a

 

23.โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1pT4ZYT0oiIKpMGyXv0UFwGJPNlUeto__

    

24.โรงเรียนแซ่มเสริม

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1L1u4Cuc7CRlyhnTL3xHdhi1m-Un3MYCS

 

25.โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=16Zg79bXfXKKh_Ygip8hM7BpyfVlH9yAX

 

26.โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1fArdx1RjyrHv_8IkpTxZeF2Tvs-jVbbv

    

27.โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1kolG1ZNorM3VNZeTd42oSjVfSs0cu1Sd

     ระดับชั้น ม.3

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1rconDSc5R1jZwkZhfTCPeHhqiw1ex-nR

     ระดับชั้น ม.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1TyfPd-TmpA-TatCVOkBzmX1p4BkxTdyW

 

28.โรงเรียนทรงวิทยา

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1OBRZZOiwNojcMomQevWxctzu6DBuC8gE

 

29.โรงเรียนรังษีวิทยา

     ระดับชั้น ป.6 

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1UWLS0R9Qv6pfVZ3CZRcDoTfW9nBNzCgQ

     ระดับชั้น ม.3  

     ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1XvbNan8qsGW4ZkgdxoRyIfdq6z1t9p3i 

     ระดับชั้น ม.6  

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1PK8K4utXff8Zd8ndZ0kGrSHggjtYPhAj

 

30.โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1W_MtUT5E05-Gw29PAsPCREXlztrEiB1q

 

31.โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก

     ระดับชั้น ป.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1QKc1oynd6hJJ6jSoYHL7r3yjsqueuTXA

    

32.โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสท์

     ระดับชั้น ม.3

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1PIoDOTv7zfov-HGchLqnl2JszMiEeaEV

     ระดับชั้น ม.6

     ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1X2TG4lrleNQN-aIC9WMed3BGDIuyfSKx