อาจารย์ ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์ ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rinranee Seneewas

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน