อาจารย์พิชัย แสนเสนา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์พิชัย แสนเสนา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pichai Saensena

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน