อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Rungroj Tonpradit

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน