อาจารย์สมร เจนจิจะ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์สมร เจนจิจะ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MISS SAMORN JENJIJA

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน