อาจารย์พชรมน ทักคุ้ม

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์พชรมน ทักคุ้ม

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) PatcharamonThakkum

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40