ประกาศเลื่อนวันสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาคณิตศาสตร์)

images

เรียนคุณครู ผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียนผู้เข้าสอบทุกท่าน ทางสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอประกาศเลื่อนสอบอย่างเป็นทางการ
จากเดิมสอบวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563
เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563

1. หากผู้เข้าสอบท่านใดไม่สะดวกเข้าสอบในวันเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งได้ทาง LINE @MACEDUCA ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563
2. รายชื่อ รหัสผู้เข้าสอบและห้องสอบ จะประกาศผ่านทาง www.maceduca.com ในวันที่ 10 มกราคม 2563
3. ท่านใดที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยสมัครได้ที่ https://forms.gle/x4vKmS9758Ax5PfU8