ผลคะแนนของผู้เข้าสอบโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

images

ขั้นตอนการใช้งาน

1. พิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ

2. กดค้นหา

 

หากหน้าโปรแกรมไม่แสดงผล ท่านสามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ >>  คลิก<<

ดาวน์โหลดผลคะแนน >>คลิก<<

หมายเหตุ หากไม่พบข้อมูลของท่านสามารถติดต่อสอบถามคะแนนได้ที่ โทร 089-9227107