รายชื่อและกำหนดการสอบโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

images

รายชื่อและกำหนดการสอบโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

สมาคมคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพญาไท กทม.

 

เวลา

กำหนดการสอบ

07.30 น. – 08.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ

08.30 น. – 09.00 น.

เข้าแถวหน้าห้องสอบ (เตรียมตรวจหลักฐาน)

09.00 น. – 11.00 น.

ทำการสอบ (ส่งกระดาษคำตอบและรับประกาศนียบัตร)

11.00 น. – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. – 12.30 น.

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1

12.30 น. – 13.30 น.

สอบ  Speech

13.30 น. – 14.00 น.

ประกาศผลรางวัลและมอบทุนการศึกษา

 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมสำหรับการเข้าห้องสอบ

1.บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

2.ดินสอดำความเข้มระดับ 2B ขึ้นไป และยางลบ

3.ปากกาน้ำเงิน

4.แต่งกายชุดนักเรียน

 ***หมายเหตุ 

1.ไม่อนุญาตให้จอดรถภายในโรงเรียนพญาไท แต่ท่านผู้ปกครองสามารถจอดรถ
 ได้ที่โรงเรียนสันติราษฎร์ (มีค่าบริการ)

2.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่เข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาทีเข้าห้องสอบ
 (ให้ติดต่อกองอำนวยการ)

 

​​ดาวน์โหลดรายชื่อ >>คลิก<<