ระบบการสมัครสอบ โครงการจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย สมาคมครูประถมศึกษา & บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด

images

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน

 

ลิงก์สมัครสอบ

1.สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (รายวิชาภาษาอังกฤษ)​   https://forms.gle/MLtuN9wfMqzVfzNz8

2.สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (รายวิชาวิทยาศาสตร์)​  https://forms.gle/MLtuN9wfMqzVfzNz8

3.สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (รายวิชาคณิตศาสตร์)   https://forms.gle/MLtuN9wfMqzVfzNz8