ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสร้างสื่อการสอนและเกมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสร้างสื่อการสอนและเกมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อภิชาติ อนุกุลเวช

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร