ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การออกแบบและการใช้สื่อ interactive เพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การออกแบบและการใช้สื่อ interactive เพื่อการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร